Mam konto
Nie mam konta

Zaloguj się

Czy przysługuje nam prawo do czystego powietrza? Sąd Najwyższy rozstrzygnie spór.


Sprawy dotyczące jakości powietrza coraz częściej trafiają przed oblicze polskiego wymiaru sprawiedliwości. Powodowie domagają się zadośćuczynienia w związku z naruszeniem dóbr osobistych. Brak należytych działań władz lokalnych oraz państwa w walce ze smogiem w ocenie powodów są przyczynami groźnych chorób.

W 2018r. do Sądu Rejonowego w Rybniku trafił pozew. Powód domagał się w nim odszkodowania od Skarbu Państwa w wysokości 50 ty. zł za złą jakość powietrza. Sąd oddalił sprawę stwierdzając, że "prawo do niezanieczyszczonego powierza nie jest dobrem osobistym".  

Powód wniósł apelację do Sądu Okręgowego w Gliwicach, a ten postanowił poprosić Sąd Najwyższy o zajęcie stanowiska i rozstrzygnięcie sporu.

Rozstrzygnięcie sprawy przez Sąd Najwyższy pozwoli na przesądzenie wielu spraw, które toczą się przed polskimi sądami.

Przesłanie zapytania do Sądu Najwyższego zapowiadano od dawna, ale dopiero zdecydowano się na ten ruch. Sąd Najwyższy będzie musiał odpowiedzieć na pytanie, czy "Czy prawo do życia w czystym środowisku umożliwiającym oddychanie powietrzem spełniającym standardy jakości określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w miejscach, w których osoba przebywa przez dłuższy czas, w szczególności w miejscu zamieszkania, stanowi dobro osobiste podlegające ochronie".

W ocenie sądu w Gliwicach prawo do życia w środowisku wolnym od zanieczyszczonego powietrza jest ściśle związane z istotą człowieczeństwa i naturą człowieka. Oznacza to, że prawo do życia w czystym powietrzu spełnia przesłanki dobra osobistego.

Jak podkreślił Sąd Okręgowy w Gliwicach, Sąd Najwyższy rozstrzygając sprawę, nie powinien kierować się jedynie względami finansowymi państwa, ale jest to element, który trudno pominąć.

tvp.info/Oli/Fot. Pixabay

"Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treści odpowiada wyłącznie Fundacja Polska Ziemia"