Mam konto
Nie mam konta

Zaloguj się

Funkcjonariusze nie chcą pracować w smogu. Sąd oddala skargi policji


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, że ze względu na smog policjantowi patrolującemu ulice nie należy się dodatkowy urlop. O dodatkowe dni wolne wystąpiło 30 policjantów z wydziału prewencji.

 

Funkcjonariusze policji, którzy wystąpili do dodatkowych 13 dni wolnego, tłumaczyli, że w latach 2017 i 2018 pełnili służbę w warunkach niebezpiecznych dla zdrowia. Wskazali oni, że byli narażeni na działanie czynników rakotwórczych i mutagennych. Podstawą do wnioskowania o dodatkowe dni urlopu była dyrektywa w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy i dyrektywa w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu.

Policjant pokazuje dane o smogu

Funkcjonariusz we wniosku urlopowym przedstawił dane tabelaryczne uśrednionych wyników pomiaru jakości powietrza z jednego roku. Przytoczone wyniki potwierdziły, że pełnił on służbę w warunkach przekroczenia dopuszczalnego stężenia dobowego substancji szkodliwych.

Dodatkowo policjant wykazał, że był narażony na działanie smogu przez 14 dni w listopadzie i grudniu 2018 r.

Komendant komendy miejskiej powołał jednak komisję, która uznała, że smog nie może być powodem przyznania dodatkowych dni urlopu. Policjant nie zgadzając się z wyrokiem komisji, wniósł odwołanie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, która przyznała rację komisji powołanej przez komendanta. W ocenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach obecność benzo(a)pirenu w miejscu pracy policjanta wynika z zanieczyszczenia powietrza, na które policja nie ma wpływu.  

Smog w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym 

Policjant, który nie zgadzał się z decyzją swoich przełożonych, postanowił odwołać się do WSA. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał jednak, że skarga nie będzie uwzględniana. W ocenie sądu, komisje, które zostały powołane do oceny, czy smog może być powodem dodatkowego urlopu, wykazały, że istotnie benzo(a)piren występuje w powietrzu w Katowicach, ale w dopuszczalnym stężeniu.  

Smog - realne zagrożenie 

Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zanieczyszczenia powietrza stanowią największe środowiskowe zagrożenie dla zdrowia w Unii Europejskiej. Mimo, iż w ostatnich dziesięcioleciach strategie polityczne UE przyczyniły się do ograniczenia emisji, jakość powietrza nie poprawiała się 
w tym samym tempie. Konsekwencje takiego stanu rzeczy mogą być bardzo poważne dla naszego zdrowia.

W Polsce mamy do czynienia z dwoma rodzajami smogu - smog londyński (występuje głównie od listopada do lutego, w regionach, w których domy są ogrzewane przez spalanie węgla) oraz smog typu Los Angeles (tworzy się głównie w miesiącach letnich, gdy temperatura powietrza jest wysoka, a na ulicach panuje duży ruch). W praktyce oznacza to, że szkodliwe dla naszego substancje wdychamy przez cały rok.

Jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie jest Kraków. Dane statystyczne wskazują, że smog ma znaczący, wpływ na zdrowie Krakowian. Szacuje się, że średnia długość życia mieszkańców Krakowa jest o ponad rok krótsza niż pozostałych mieszkańców Polski. Na reakcje organizmu wpływają m.in. stężenie zanieczyszczeń, czas ich oddziaływania, wiek, stan zdrowia oraz odporność. Niektóre z pyłów, oznaczane symbolem PM10, docierają do górnych dróg oddechowych oraz płuc przy wdechu. Z kolei pyły określane jako PM2,5 to cząstki, które mogą przeniknąć nawet do krwi.

Wdychanie zanieczyszczonego powietrza zwiększa ryzyko chorób układu oddechowego (np. astmy, zapalenia płuc, chroniczny kaszel, niewydolność płuc i przewlekłe zapalenia oskrzeli), chorób układu krążenia (np. miażdżycy, nadciśnienia, zawału), alergii, problemów z układem nerwowym (np. z pamięcią, koncentracją), występowania nowotworów (np. rak krtani, płuc, gardła), problemów z płodnością, czy obniżenia odporności na różnego rodzaju infekcje.

Okazuje się, że nawet krótkotrwały kontakt ze smogiem może spowodować u zdrowej osoby: stany zapalne, podrażnienie spojówek, krtani, tchawicy, łagodne zapalenie płuc czy złe samopoczucie.

Smog - przyczyny powstawania 

Etymologia pojęcia „smog” wskazuje na połączenie dwóch angielskich słów (ang. smoke - "dym" oraz fog - "mgła"). Jest to nienaturalne zjawisko atmosferyczne, będące połączeniem: wyprodukowanych przez człowieka zanieczyszczeń powietrza, widocznego zamglenia i braku wiatru. Uściślając, jest to mgła zawierająca zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, powstała na skutek przedostawania się do atmosfery szkodliwych związków chemicznych, t.j. tlenki siarki i tlenek azotu oraz substancje stałe, czyli pyły zawieszone oraz kancerogenne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.

Znaczna część zanieczyszczeń to skutek działalności człowieka. Na obszarach zurbanizowanych podstawowymi źródłami pyłu zawieszonego PM są pyły powstające w wyniku spalania węgla i jego pochodnych w piecach domowych, bądź lokalnych kotłowniach. Do tego zalicza się także energetykę, przemysł, komunikację oraz zanieczyszczenia powietrza pochodzenia naturalnego t.j. procesy gnicia obumarłych roślin i padłych zwierząt, wyładowania atmosferyczne czy promieniowanie słoneczne.

Zanieczyszczone powietrze – jak z nim walczyć 

Jednym ze sposobów walki z zanieczyszczeniem powietrza jest wymiana pozaklasowych kotłów na paliwa stałe. Szacuje się, że ich liczba w Polsce wynosi ok. 3,5 mln. Kolejnym sposobem walki o lepszą jakość powietrza jest termomodernizacja gospodarstw domowych. Niestety w społeczeństwie wciąż jest niska świadomość o zanieczyszczonym powietrzu oraz sposobach walki z tym zjawiskiem.

 

Czytaj także: Jak się chronić przed smogiem? (https://smogowicze.pl/article/Jak-sie-chronic-przed-smogiem)

 Jak uzyskać dofinansowanie

Jeżeli chcesz złożyć wniosek w ramach programu "Czyste Powietrze" i zdobyć dofinansowanie na wymianę pieca, okien, drzwi, montaż nowych źródeł ciepła, instalację odnawialnych źródeł energii, docieplenie budynku, a także montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania zapoznaj się z poniższymi poradami.

Po pierwsze dokonaj analizy swojego budynku. Zobacz, gdzie możesz dokonać takich zmian i modernizacji, by był on bardziej energooszczędny. Spisz swoje uwagi. Jeżeli będziesz miał z tym kłopot zawsze możesz zwrócić się z prośbą do specjalisty, który pomoże Ci oszacować potrzeby. Do wypełnienia wniosku będzie potrzebny właśnie kosztorys niezbędnych modernizacji.

 Po drugie zapoznaj się z dokumentami i zasadami udzielania dofinansowania w ramach programu "Czyste Powietrze". Informacje te możesz znaleźć na stronach Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na stronie.

Rp.pl/Oli/Fot. Pixabay

 "Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treści odpowiada wyłącznie Fundacja Polska Ziemia"