Mam konto
Nie mam konta

Zaloguj się

Jak korzystać z programu "Czyste Powietrze" w czasie pandemii COVID 19


Trwająca na całym świecie pandemia koronawirusa wymusiła zamknięcie wielu urzędów w tym placówek WFOŚiGW. Jak wyjaśniono w oficjalnym komunikacie, kontakt z parownikami NFOŚiGW będzie odbywał się zdalnie.

Z programu Czyste Powietrze nadal można korzystać na tych samych zasadach, co dotychczas. Co prawda na przełomie marca i kwietnia miały ruszyć program w nowej odsłonie, ale w związku z COVID -19 termin został odroczony w czasie. Do czasu ogłoszenia nowych zasad wnioski należy składać na dotychczasowych zasadach. Należy pamiętaj, że kontakt z pracownikami NFOŚiGW odbywa się za pomocą drogi elektronicznej, o czym pisaliśmy tutaj.

Jak informuje fundusz, aby złożyć wniosek należy założyć i aktywować konto na Portalu Beneficjenta należącego do właściwego WFOŚiGW. Szczegółowe instrukcje są dostępne na stronie właściwego oddziału NFOŚiGW. Gdy założymy i aktywujemy konto mamy trzy możliwości złożenia wniosku.

Pierwszy sposób polega na podwójnym wypełnieniu wniosku, tzn. elektronicznie oraz na papierze. Wersja papierowa razem z załącznikami musi zostać dostarczona do wojewódzkiego oddziału NFOŚiGW lub urzędu gminy, jeśli bierze ona udział w programie. Wypełniony wniosek na papierze należy przesłać na adres właściwego wydziału NFOŚiGW.

Drugi sposób polega na wykorzystaniu profilu zaufanego na portalu ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektrycznego. Wniosek wypełnia i składa się elektronicznie. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć elektroniczne kopie wszystkich wymaganych załączników.

Trzecia opcja to wyłącznie papierowa. Opcja ta jest możliwa w przypadku, gdy nie ma możliwości złożenia wniosku elektronicznie. Wszystkie niezbędne wnioski można pobrać w siedzibie wojewódzkiego oddziału NFOŚiGW oraz w urzędzie gminy, która uczestniczy w programie. W obecnej sytuacji może się to okazać utrudnione lub wręcz niemożliwe.  

Zmiany, które zapowiedziano w programie Czyste Powietrze, w sposób znaczący ułatwią składanie wniosków. Jedną ze zmian będzie możliwość składania wniosków za pośrednictwem rządowego portalu gov.pl. Dodatkowo zmniejszy się czas rozpatrywania wniosku do maksymalnie 30 dni, a nie jak do tej pory 90. Zapowiedziano również szereg zmian takich jak: uproszczenie wniosku o dotację, możliwość uzyskania dofinansowania na przedsięwzięcia już rozpoczęte, integracja programu Czyste Powietrze z programem Mój Prąd.

Zmiany obejmą również zasady przyznawania dotacji.  Jak poinformował NFOŚiGW, wojewódzkie oddziały nie będą już potwierdzać dochodów wnioskodawcy.

nfosigw.gov.pl/ pz.gov.p/Oli/Fot.

"Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treści odpowiada wyłącznie Fundacja Polska Ziemia"