Mam konto
Nie mam konta

Zaloguj się

Mieszkańcy europejskich miast chcą więcej zieleni i czystego powietrza.


Jak wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez YouGov mieszkańcy europejskich miast chcą aby w miejscach ich zamieszkania pojawiło się więcej zieleni. Zdecydowana większość badanych stawia również na czystsze powietrze. Wśród nich wyróżniają ankietowani z polskich miast, Warszawy i Krakowa.

Warto zwrócić uwagę na mieszkańców Warszawy i Krakowa, którzy aż w 92 i 93 proc. opowiedzieli się za zwiększeniem ilości zieleni w ich miastach. Był to najwyższy wynik, na równi z Rzymem i Mediolanem. 

Do wyniku sondażu odniosła się Urszula Stefanowicz z Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego. W jej ocenie, wyniki badań powinny być brane pod uwagę przy planowaniu zmian w politykach mobilności i planach inwestycyjnych. Jak zauważyła, miasta mają pełną paletę rozwiązań, które służą ograniczaniu emisji z transportu przy jednoczesnym tworzeniu zielonej przestrzeni przyjaznej mieszkańcom. 

Ankietowani w większości opowiedzieli się również po stronie zwiększenia przestrzeni dla ruchu pieszego. Aż 71 proc. z Krakowa i i 64% proc. mieszkańców Warszawy było “za”. 

W badaniu wzięło udział 10,5 tys. mieszkańców i mieszkanek europejskich miast.

cleancitiescampaign.org/smoglab/Oli/Fot.

"Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treści odpowiada wyłącznie Fundacja Polska Ziemia"