Mam konto
Nie mam konta

Zaloguj się

Nowa wersja programu "Czyste Powietrze"


Nabór wniosków do zreformowanego programu "Czyste Powietrze" rusza 15 maja. Zgodnie z nowymi zmianami w programie pod uwagę będzie brany dochód beneficjenta, a nie dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego.

Wypracowane ułatwienia w programie otwierają drzwi do łatwiejszego dofinansowania na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła. Jak czytamy na stronie NFOSiGW, beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania mogą liczyć na wsparcie do kwoty 20 tys. złotych.  Jeżeli inwestycja będzie obejmowała bardziej efektywniejsze źródła ciepła np. pompę ciepła to wtedy można zasilać 25 tys. zł a jeżeli zdecydujemy się zainstalować panele fotowoltaiczne,to wtedy możemy liczyć nawet na 30 tys. złotych.

Zmiany w programie umożliwią również wsparcie mniej zamożnych gospodarstw domowych. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu otrzymała do zaopiniowania projekt ustawy, która przewiduje wydawanie przez samorządy gminne zaświadczeń, które będą potwierdzały prawo gorzej sytuowanych do otrzymania dofinansowania.

Uproszczenie programu "Czyste Powietrze" w tym również formularza wniosku i sposobu aplikowania o środki umożliwiło włączenie się bankom do programu. W tym celu NFOŚiGW wspólnie ze Związkiem Banków Polskich podpisały porozumienie, które pozwoli beneficjentowi programu "Czyste Powietrze" na występowanie przez banki z wnioskiem o dotację na częściową spłatę kredytu.

Zmiany obejmą również tych, którzy wymienili już źródło ciepła. Osoby, które zakończyły inwestycję nadal będą mogły korzystać z programu jeśli termin nie przekroczył pół roku.

Nabór wniosków w zreformowanym programie "Czyste Powietrze" rusza 15 maja.

nfosigw.gov.pl/Oli/Fot. Wikimedia Jan Ruszkowski 

"Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treści odpowiada wyłącznie Fundacja Polska Ziemia"