Mam konto
Nie mam konta

Zaloguj się

Państwa europejskie nie są na dobrej drodze do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza


Jak wynika z pierwszych ocen programów państw członkowskich Unii Europejskiej, dotyczących wdrożenia europejskich przepisów dotyczących poprawy jakości powietrza wiele jest do poprawy.  Państwa wchodzące w skład Unii Europejskiej muszą zintensyfikować wysiłki we wszystkich sektorach, aby ich obywatele oddychali czystym powietrzem.  

W ocenie unijnego komisarza ds. Środowiska, rybołówstwa i oceanów Virginjusa Sinkevičiusa w Europie nadal wciąż wielu obywateli jest zagrożonych działaniem zanieczyszczonego powietrza. Jak stwierdził, potrzeba bardziej skutecznych środków, które ograniczą zanieczyszczenia w państwach członkowskich.

Zgodnie z opublikowanym sprawozdaniem Komisji Europejskiej z oceny wdrożenia "krajowej dyrektywy w sprawie zobowiązań do redukcji emisji" większość państw Unii Europejskiej nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań. Niektóre kraje wykazują się jednak dobrą praktyką.

Komisja Europejska nadal będzie monitorować i wspierać krajowe wysiłki, które mają poprawić jakość powietrza.

Wysiłki UE są nakierowane na ograniczenie emisji amoniaku pochodzącego z rolnictwa, będącego najpoważniejszym wyzwaniem związanym ze wdrażaniem w całej UE.

Skuteczne wdrożenie przepisów mających na celu poprawę jakości powietrza stanowi wkład „ambicję zerowego zanieczyszczenia w środowisku wolnym od toksyn” ogłoszoną przez Komisję w Europejskim Zielonym Ładu i powiązanych inicjatywach.

ec.europa.eu/Oli/Fot. Pixabay

"Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treści odpowiada wyłącznie Fundacja Polska Ziemia"