Mam konto
Nie mam konta

Zaloguj się

Podkowa Leśna za zakazem palenia węglem


Rada podwarszawskiego miasta Podkowy Leśnej przegłosowała dwie uchwały dotyczące możliwości tymczasowego zakazu palenia w kominkach w przypadku pogorszenia się jakości powietrza. Oba projekty zostały przygotowane przez mieszkańców miasta skupionych w inicjatywie "Podkowa bez Smogu".

Radni poparli pomysł, by ogrzewanie budynku odbywało się z wykorzystaniem gazu ziemnego oraz drewna prasowanego w formie palletu, ale wyłącznie w kotłach, które spełniają normy Unii Europejskiej. Przegłosowane zmiany miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. Do tego czasu dozwolone byłoby spalanie innych paliw, ale z zastrzeżeniem, że muszą one spełniać unijne normy.

Zdaniem samych mieszkańców Podkowy Leśnej problem z zanieczyszczonym powietrzem wynika z palenia węglem w kominkach, które pojawia się okresowo i ma związek ze zmianami temperatury.

Projekt, który spotkał się z aprobatą radnych Podkowy Leśnej, zakłada możliwość wprowadzenia 12-godzinnego zakazu palenia w kominkach w przypadku pogorszenia jakości powietrza. W przypadku, gdy w mieście przynajmniej przez 2h będzie się utrzymywał poziom zanieczyszczeń co najmniej 55,1 μg/m3 dla PM2.5 lub 81,1 μg/m3 dla PM10 miasto ogłaszałoby nakaz wygaszania palenisk w domach.

Obydwie uchwały mają charakter intencyjny. Oznacza to, że stanowią wniosek do zarządu województwa o wprowadzenie stosownych zmian w prawie. Następnie zmiany w prawie musiałyby zostać zaakceptowane przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Władze niższego szczebla nie mają możliwości samodzielnej zmiany prawa.

Co ciekawe w Podkowie Leśnej główną przyczyną powstawania smogu jest spalanie biomasy. Proponowane zmiany dotyczą jedynie domów, w których kominki nie są jedynym  źródłem ogrzewania, tylko dodatkowym.

Uchwała dotycząca zakazu palenia na okres 12 godzi została przyjęta 11 głosami, przy jednym sprzeciwie. Uchwałę dotycząca palenia węglem poparło 8 radnych, 3 nie było obecnych.

Przyjęte uchwały zostały przygotowane przez Stowarzyszenie Podkowa bez Smogu przy współpracy z fundacją Frank Bold i Polskim Alarmem Smogowym.

polskialarmsmogowy.pl/Oli/Fot. Jakub Skowron - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21815778

 

"Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treści odpowiada wyłącznie Fundacja Polska Ziemia"