Mam konto
Nie mam konta

Zaloguj się

Pyły zawieszone - co musisz o nich wiedzieć


Pył zawieszony to główny składnik śmiercionośnego smogu. Jest to również jedno z najgroźniejszych zanieczyszczeń powietrza. Pył zawieszony to mieszanina substancji organicznych oraz nieorganicznych. Jego pochodzenie może być naturalne np. popiół wulkaniczny, ale również nienaturalne np. powstałe w procesie spalania paliw.

Pył zawieszony (PM) z angielskiego oznacza  "Particulate Matter", czyli unoszące się w powietrzu drobne cząstki stałe lub kropelki cieczy. Bardzo często w pyle zawieszonym znajdują się takie substancje jak: wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, metal ciężkie, azbest, siarka lub furany.

Pył zawieszony składa się z cząstek o wiele mniejszych od ludzkiego włosa. Dlatego z taką łatwością przenikają do układu oddechowego. Drobne frakcje niesione krwiobiegiem dostają się do narządów wewnętrznych gdzie sieją spustoszenie. Najczęściej wyróżnia się dwa rodzaje pyłu zawieszonego.

Pm2,5 – najbardziej szkodliwe zanieczyszczenie.

PM2,5 to aerozole atmosferyczne, których średnica nie jest większa niż 2,5 mikrometrów. W ocenie wielu naukowców i ekspertów ten rodzaj zanieczyszczenia jest uznawany za najgroźniejszy dla organizmu ludzkiego. Pył jest tak drobny, że przedostaje się do krwiobiegu. To właśnie ten rodzaj pyłu przyczynia się do powstawania takich chorób jak astma, niewydolność płuc, nowotwory gardła i krtani, miażdżyca, niewydolność serca, zapalenie naczyń krwionośnych. Mimo iż PM2,5 jest ogromnym zagrożeniem, w miejscach, gdzie normy jego stężenia zostały przekroczone nie ogłasza się alarmów. Zgodnie z wytycznymi WHO, średniodobowe stężenie PM2,5 wynosi 25 mikrogramów na metr sześcienny. W Polsce norma do 20 mikrogramów na metr sześcienny.   

PM10 – bardzo niebezpieczny pył zawieszony.

PM10 to swoista mieszanka różnego rodzaju cząstek zawieszonych w powietrzu. Ich średnica nie przekracza 10 mikrometrów. Pył ten może zawierać w sobie bardzo niebezpieczne substancje takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, w tym rakotwórczy bonzo(a)piren, metale ciężkie i dioksyny i furany.

PM10 to również prawdziwa udręga dla układu oddechowego. To właśnie on jest przyczyną nagłego kaszlu, świszczącego oddechu, ostrego zapalenia oskrzeli. 

Średniodobowe dopuszczalne stężenie PM10 w powietrzu wynosi 50 mikrogramów na metr sześcienny i nie może być przekraczany więcej niż 35 razy w roku! Niestety normy te są w Polsce regularnie łamane. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego wynosi 40 mikrogramów na metr sześcienny. 

Źródła pyłów zawieszonych w Polsce.

Jak wynika z raportu sporządzonego przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Polsce na emisję szkodliwych pyłów do atmosfery odpowiada niska emisja, przemysł oraz transport.

 

"Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treści odpowiada wyłącznie Fundacja Polska Ziemia"