Mam konto
Nie mam konta

Zaloguj się

Rusza odświeżona wersja programu "Czyste Powietrze"


Rząd rusza odświeżoną wersją programy "Czyste powietrze". Dzięki wprowadzonym zmianom otrzymanie dofinansowania na wymianę źródeł ogrzewania będzie prostsze i szybsze. Na program, który będzie trwał do 2029 r., przeznaczono 103 mld złotych. Z dofinansowania mogą skorzystać właściciele domów jednorodzinnych lub właściciele wydzielonych lokali w domach jednorodzinnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Podstawowa dopłata na wymianę instalacji wyniesie 20 tys. zł. O jej otrzymanie mogą ubiegać się osoby, których dochód roczny nie przekracza 100 tys. zł. Zwiększenie finansowania do 32 tys. zł jest przeznaczone dla osób, których przeciętny dochód na członka rodziny nie jest wyższy niż 1,4 tys. zł, a dla osób samotnych 1,96 tys. zł. W ramach programu można się również starać o dodatkowe 5 tys. zł dopłaty do fotowoltaiki.

Kolejna zmiana w programie stanowi „przerzucenie” części pracy z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na gminy, które będą zajmowały się wydawaniem zaświadczeń potwierdzających prawo do zwiększonego finansowania oraz udzielania pożyczek. Zmiana ta przyśpieszy procedury.

Uproszczenie programu "Czyste powietrze" w tym formularza wniosku i sposobu aplikowania o przyznanie środków pozwoliło sektorowi bankowemu włączyć się do programu. Podpisanie porozumienia pomiędzy NFOŚiGW oraz Związku Banków Polskich pozwoliło beneficjentom na występowanie poprzez banki z wnioskiem o dotację na częściową spłatę kredytu.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo również aktywnie włączyło się do programu "Czyste powietrze". Dzięki porozumieniu pomiędzy NFOŚiGW a PGNiG będzie można szybciej zweryfikować dostępność sieci gazowej dla konkretnej nieruchomości. Jak wynika z danych przedstawionych przez PGNiG, w Polsce około 400 tys. domów jednorodzinnych korzysta z sieci gazowej dla potrzeb przygotowania posiłków, a nie dla potrzeb ogrzewania.

Zmiany to również połączenie programu "Czyste powietrze" oraz programu "Mój prąd". Dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej, której moc nie jest mniejsza niż 2 kW i nie większa niż 10 kW wynosi 5 tys. zł.  Nie trzeba jednak składać dwóch oddzielnych wniosków.

nto.pl/Oli/Fot. Wikimedia Jan Ruszkowski 

"Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treści odpowiada wyłącznie Fundacja Polska Ziemia"