Mam konto
Nie mam konta

Zaloguj się

Tabliczki "NO SMOG" na budynkach w Lublinie


Na elewacji Szkoły Podstawowej nr 24 przy ulicy Niecałej, Żłobku nr 7 przy ulicy Braci Wieniawskich i Przedszkolu nr 70 przy ulicy Smyczkowej w Lublinie pojawiły się tabliczki z napisem "NO SMOG".

Oznacza to, że wyżej wymienione budynki podłączone są do miejskiej sieci ciepłowniczej, a sam budynek jest nieemisyjny. W ciągu następnych miesięcy stosowne tabliczki zostaną zamontowane na kolejnych budynkach miejskich. W Lublinie do miejskiej sieci ciepłowniczej podłączonych jest ok. 4 tys. budynków, co stanowi 75 proc. gospodarstw domowych.

Jak poinformował Zastępca Prezydenta Miasta Lublina ds. Inwestycji i Rozwoju Artur Szymczak, Lublin wraz ze spółkami miejskimi podejmują szereg działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w mieście. Oznacza to ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz działania zmierzające do poprawy jakości powietrza.  

Budynki zasilane ciepłem pochodzącym z Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A spełniają standardy zawarte w systemie Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków. Oznacza to, że mogą być opatrzone symbolem NE (No Emission).

Akcja oznaczania budynków prowadzona przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej stanowi swoiste "wyróżnienie" obiektów jako tych niemisyjnych. Jest to również jedna z rekomendacji panelu obywatelskiego  "Co zrobić, aby oddychać czystym powietrzem w Lublinie?".

radio.lublin.pl/Oli/Fot. Pixabay

"Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treści odpowiada wyłącznie Fundacja Polska Ziemia"