Mam konto
Nie mam konta

Zaloguj się

Władze Legionowa odpowiadają za smog. Mieszkaniec bierze sprawy w swoje ręce.


Mieszkaniec Ludwisina mający dość biernej postawy władz Legionowa ws. jakości powietrza. Zdaniem mieszkańca,władze Legionowa, zamiast walczyć ze smogiem idą na rękę deweloperom.

Swoje wystąpienie zaniepokojony mieszkaniec kierował nie tylko do władz miasta, ale również powiatu i instytucji centralnych. Swoje zdanie dotyczące złej jakości powietrza podparł aktualnymi odczytami, które w niektóre dni kwietnia pokazały gorszą jakość powietrza niż w Krakowie.

W jednym z wystosowanych maili mieszkaniec zauważył, że władze Legionowa i powiatu przyczyniły się do zagęszczenia Ludwisina poprzez dopuszczenie do budowy szeregowców i „czworaków”, co przełożyło się na większą ilość samochodów i pieców.

W ocenie autora apeli, władze nie liczą się ze zdaniem mieszkańców i środowiskiem, a miastem rządzą deweloperzy. Mieszkaniec Legionowa zamieścił w Internecie również odpowiedzi, jakie otrzymał od starostwa  w sprawie zabudowy. Z otrzymanej treści wynika, że starosta musi wydać pozwolenie, jeśli przedsięwzięcie jest zgodne z planem miejscowym.   

toiowo.eu/Oli/Fot. Smogowicze 

"Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treści odpowiada wyłącznie Fundacja Polska Ziemia"