Mam konto
Nie mam konta

Zaloguj się

Zmiany w organizacji pracy w NFOŚiGW w związku z koronawirusem


W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił, że pracuje zdalnie. Kontakt z pracownikami NFOŚiGW będzie odbywał się droga mailową.

Jak wyjaśniono w oficjalnym komunikacie na stronie internetowej Funduszu, zarządzenie ws. pracowników NFOŚiGW będzie obowiązywało do odwołania.

Informacja o wszystkich zmianach będzie publikowana na stronie www.nfosigw.gov.pl

– fundusz@nfosigw.gov.pl– sprawy ogólne;

– czystepowietrze@nfosigw.gov.pl – pytania dot. programu „Czyste Powietrze”;

– mojprad@nfosigw.gov.pl – pytania dot. programu „Mój Prąd”;

– wnioskimojprad@nfosigw.gov.pl – pytania dot. wniosków w programie „Mój Prąd”;

– porozumieniamojprad@nfosigw.gov.pl – dla podmiotów świadczących usługi montażu systemów fotowoltaicznych, które chcą zawrzeć z NFOŚiGW porozumienie o współpracy w zakresie realizacji programu Mój Prąd

– agroenergia@nfosigw.gov.pl– pytania do programu finansującego fotowoltaikę dla rolników;

– energia.plus@nfosigw.gov.pl– pytania do programu finansującego działania przedsiębiorców;

– cieplownictwo@nfosigw.gov.pl – pytania do programu dla przedsiębiorstw ciepłowniczych;

– life@nfosigw.gov.pl– pytania do programu LIFE;

– edukacja@nfosigw.gov.pl – pytania dot. programu „Edukacja Ekologiczna”;

– przyroda@nfosigw.gov.pl – pytania do programu „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej”;

– mfeog@nfosigw.gov.pl – pytania dot. środków norweskich;

– doradztwo@nfosigw.gov.pl – kontakt do doradców energetycznych.

Adresy mailowe do koordynatorów poszczególnych programów priorytetowych są dostępne na stronie internetowej, w tabeli z naborami wniosków, pod adresem: 

http://www.nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,317,informacja-o-naborach-wnioskow-w-roku-2020.html.

"Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treści odpowiada wyłącznie Fundacja Polska Ziemia"