Mam konto
Nie mam konta

Zaloguj się

Jak zdobyć dofinansowanie?

Sprawdź, jak zdobyć dofinansowanie na wymianę pieca, okien, drzwi, montaż nowych źródeł ciepła, instalację odnawialnych źródeł energii, docieplenie budynku, a także montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania.
Krok 1
Dokonaj analizy stanu budynku. Spisz potrzeby budynku pod względem energetycznym, co chcesz ulepszyć, zmienić, wyremontować? Możesz także zatrudnić rzeczoznawcę, który Ci w tym pomoże. Do wypełnienia wniosku będzie Ci potrzebny kosztorys niezbędnych modernizacji - oszacuj koszty potrzebne do realizacji Twojego planu.
Krok 2
Zapoznaj się z dokumentami oraz zasadami udzielania dofinansowania w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze. Dokumenty oraz instrukcje znajdziesz na stronach Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pomoże Ci to sprawnie wypełnić wniosek, który zostanie szybko rozpatrzony.
Krok 3
Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie. Wybierz najwygodniejszy dla siebie sposób na złożenie wniosku:
1) Złóż wniosek elektronicznie z podpisem kwalifikowalnym lub przy użyciu ePUAP;
2) Poprzez Portal Beneficjenta właściwy dla miejsca zamieszkania.
(Strony odpowiednie dla zamieszkania WFOŚiGW - wejdź, zarejestruj się i pobierz formularz wniosku wraz z załącznikami);
3) W wersji papierowej w Oddziale WFOŚiGW;
4) We właściwym urzędzie gminy.
Krok 4
Weryfikacja wniosku - uzgodnij termin tzw. wizytacji dopuszczającej. Odwiedzi Cię przedstawiciel WFOŚiGW w celu weryfikacji danych zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
Krok 5
Podpisz umowę o dotację w oddziale WFOŚiGW. Udało się! Formalności za Tobą.
Krok 6
Realizuj przedsięwzięcie Wymień źródła ciepła i przeprowadź termomodernizację. Masz na to 24 miesiące od podpisania umowy!
Krok 7
Złóż wniosek o płatność. Środki mogą być wypłacane w transzach po realizacji kolejnych etapów przedsięwzięcia.
Krok 8
Potwierdź realizację - zaproś przedstawiciela WFOŚiGW Przedstawiciel WFOŚiGW sprawdzi prawidłowość rozliczenia ze stanem faktycznym.
Krok 9
Ciesz się czystym powietrzem!
Masz problemy ze złożeniem lub wypełnieniem wniosku? Coś jest dla Ciebie niejasne? Skontaktuj się z naszym EKODORADCĄ (tel. 792-942-813)
"Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treści odpowiada wyłącznie Fundacja Polska Ziemia"