Mam konto
Nie mam konta

Zaloguj się

Okno... na smog

Smog jest realnym problem mieszkańców Polski. Wraz ze wzrostem świadomości społecznej na temat tego zjawiska rośnie również potrzeba oddychania czystym powietrzem. Smog jest niebezpieczny dla ludzi starszych, dzieci, kobiet w ciąży, osób cierpiących z powodu chorób układu oddechowego, a także układu krążenia. To właśnie on jest powodem licznych chorób, a w skrajnych przypadkach śmierci. Znaczna część zanieczyszczeń w powietrzu to skutek działalności człowieka. Na obszarach zurbanizowanych podstawowymi źródłami pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10 są pyły powstające w wyniku spalania węgla i jego pochodnych w piecach domowych, bądź lokalnych kotłowniach. Do tego zalicza się także energetykę, przemysł, komunikację oraz zanieczyszczenia powietrza pochodzenia naturalnego. Od wszystkich nas zależy jakość powietrza. Możemy przysłużyć się naturze wymieniając stare nieekologiczne źródło ciepła i wybrać ekologię. Wystarczy złożyć wniosek o dofinansowanie na wyminę starego źródła ciepła. Wejdź na stronę smogowicze.pl i dowiedz się jak to zrobić.

Najnowsze spoty

"Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treści odpowiada wyłącznie Fundacja Polska Ziemia"