Mam konto
Nie mam konta

Zaloguj się

Czyste powietrze to Nasz wspólny cel!

Polskie miasta od lat są na niechlubnej liście najbardziej zasmogowanych miast Europy. Jak pokazuje raport WHO, aż 36 wśród 50 europejskich miast o największym zanieczyszczeniu powietrza znajduje się w Polsce. Przyczyn fatalnej jakości powietrza jest kilka. Transport, zanieczyszczenia z fabryk i elektrowni oraz niska emisja. Sytuację pogarsza niska świadomość na temat szkodliwości spalania śmieci w kotłach ogrzewania indywidualnego. Efektem tego jest przekroczenie norm jakości powietrza o blisko 1300 procent. Wspólnie możemy zadbać o jakość powietrza. Wejdź na smogowicze.pl i dowiedz się jak uzyskać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wymianę starego i nieekologicznego źródła ciepła.

Najnowsze spoty

"Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treści odpowiada wyłącznie Fundacja Polska Ziemia"