Mam konto
Nie mam konta

Zaloguj się

Lepsza jakość powietrza ma związek z pogodą a nie koronawirusem


W ocenie Instytutu Ochrony Środowiska obserwowana poprawa jakości powietrza ma związek z przyjaznymi warunkami meteorologicznymi, takimi jak wysoka temperatura, przez co zmniejsza się zapotrzebowanie na ciepło.

Jak wskazał Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy pojawiające się w mediach informacje o wpływie koronawirusa na poprawę jakości powietrza są często daleko idące.

Kierownik Ośrodka Ochrony Atmosfery IOŚ – PIB Krzysztof Skotak przypomniał, że na jakość powietrza wpływa wiele czynników oraz są trzy kategorie źródeł powstawania zanieczyszczeń w atmosferze.

Pierwsza kategoria to emisja związana z działalnością człowieka. W Polsce jest to głównie emisja z sektora komunalno-bytowego. Działalność człowieka to również zanieczyszczenia powstałe z transportu, energetyki, rolnictwa, działalności usługowej i przemysłu.

Drugi rodzaj zanieczyszczeń jest pośrednio związany z aktywnością człowieka. To tzw. wtórna emisja, która obejmuje np. porywanie wcześniej wyemitowanych cząstek pyłu z dróg, pól uprawnych, hałd czy wysypisk.

Trzeci rodzaj zanieczyszczeń to emisja naturalna. W tej kategorii wyróżnia się pożary lasów, wybuchy wulkanów, pożary torfowisk, pyły roślinne, czy zanieczyszczenia przenoszone z rejonów pustynnych i suchych.

W ocenie eksperta koronawirus wymusił zmiany w sposobie działalności człowieka, ale nie ma jeszcze dokładnych analiz.  Zdaniem Skotaka wirus wpłynął przede wszystkim na mniej emisyjne sektory gospodarki.  Jak dodał ekspert, koronawirus wpłynął głównie na sposoby poruszania się w mieście, a nie poza nim.

Jak zauważył Skotak, obecnie ruch miejski przypomina okres wakacyjny, więc nie ma, co się dziwić, że poziomy zanieczyszczeń są niskie.

Zdaniem Krzysztofa Skotaka przy przeprowadzaniu analiz należy rozważać wszystkie czynniki, które wpływają na jakość powietrza, w tym również warunki meteorologiczne i klimatyczne takie, jak prędkość i kierunek wiatru.

portalkomunalny.pl/Oli/Fot. Pixabay

"Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treści odpowiada wyłącznie Fundacja Polska Ziemia"