Mam konto
Nie mam konta

Zaloguj się

Polacy źle oceniają jakość powietrza


Jak wynika z raportu "Polacy i ochrona powietrza. Normy społeczne jako źródło zmiany” przedstawionego przez Polski Instytut Ekonomiczny aż 40 proc. Polaków źle ocenia jakość powietrza w Polsce. Aż 70 proc. Polaków potępia ogrzewanie domów piecami, które nie spełniają norm oraz akceptuje zgłaszanie takich praktyk do odpowiednich organów.

Głównym źródłem powodującym zanieczyszczenie powietrza jest tzw. "niska emisja". Pochodzi ona z procesu spalania węgla i drewna w gospodarstwach domowych. Kolejne badania potwierdzają negatywny wpływ zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie.

Oceny jakości powietrza w Polsce różnią się w zależności od regionu. Najgorzej jest w miejscach, gdzie zanieczyszczenie powietrza występuje. W województwie małopolskim oraz śląskim prawie 50 proc. ankietowanych uważa, że powietrze w ich okolicy jest złej jakości.

Blisko ¾ ankietowanych wie, że smog jest bardzo niebezpieczny i szkodliwy dla dzieci i seniorów. 76 proc. ankietowanych wie, że smog wpływa nie tylko na układ oddechowy, ale również nerwowy.

Co ciekawe, na temat smogu najwięcej wiedzą osoby z grupy wiekowej 45+.

Jak wynika z badania, ¾ Polaków ma również świadomość tego, że można uzyskać dopłatę lub pożyczkę na wymianę nieekologicznego źródła ciepła. Niestety wiedza na temat określonych programów jest częściowa. Program „Czyste powietrze” kojarzy 44 proc. badanych i tylko 50 proc. mieszkańców domów jednorodzinnych. Najmniej popularnym programem jest "Stop Smog".

Przeprowadzone badania pokazały, że większości Polaków zależy na czystym powietrzu. Jak piszą autorzy raportu: "indywidualne oceny pokrywają się w znacznym stopniu z oceną oczekiwań społecznych dotyczących tych zachowań".

Analitycy PIE rekomendują również dwa kierunki działań. Pierwszy jest skierowany do właścicieli domów, którzy wciąż korzystają z nieokolicznego źródła ciepła. Drugi kierunek działań wiąże się z systemem kontroli stosowania ekologicznych źródeł ciepła.

pie.net.pl/Oli/Fot. Freepik user18526052

"Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treści odpowiada wyłącznie Fundacja Polska Ziemia"